Klein springkussen huren - Springkussenverhuur de stuiterbal (2024)

Wilt u een springkussen huren voor de allerkleinste? U kunt dan terecht bij Springkussenverhuur De stuiterbal. U kunt al een klein springkussen huren voor in de tuin of voor in een andere kleine ruimte.

Springkussen Mini Party

De afmetingen zijn : 3,1 x 2,3 x 2,3meter.Dit springkussen is overdekt en heeft geen glijbaan

1 dag

64,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Party

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Dino

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,1 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Dino

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Krokodil

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,1 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Krokodil

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Unicorn

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,5 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Unicorn

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Flamingo

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,1 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Flamingo

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Leeuw

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,1 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Leeuw

Een moment geduld...

Springkussen Mini Bounce Kermis

De afmetingen zijn : 3,4 x 3,0 x 2,1 meter.Dit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Bounce Kermis

Een moment geduld...

Springkussen Mini Seaworld

De afmetingen zijn : 3 x 3,5 x 2,2 meter.Dit springkussen is gedeeltelijk overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

69,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Seaworld

Een moment geduld...

Springkussen Mini Comic World

De afmetingen zijn : 3 x 3,5 x 2,2 meter.Dit springkussen is gedeeltelijk overdekt en heeft een glijbaan.

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Comic World

Een moment geduld...

Springkussen Midi Comic World

De afmetingen zijn : 4,2 x 3,2 x 3,8 meter.Dit springkussen is overdekt en heeft geen glijbaan.

1 dag

84,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Midi Comic World

Een moment geduld...

Springkussen Mini Prinses

De afmetingen zijn : 3,8 x 2,8 x 3,0 MeterDit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

84,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Prinses

Een moment geduld...

Springkussen Mini Superhero

De afmetingen zijn : 3,8 x 2,8 x 3,0 MeterDit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

84,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Superhero

Een moment geduld...

Springkussen Mini Unicorn met glijbaan

De afmetingen zijn 3,1 x 4.1 x 2.3 Dit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

74,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Unicorn met glijbaan

Een moment geduld...

Springkussen Mini Clownvis (zonder zwembad)

De afmetingen zijn : 2,3 m × 3,6 m × 3,2 mDit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan!Het springkussen is ook MET zwembad te huur!

1 dag

89,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Mini Clownvis (zonder zwembad)

Een moment geduld...

Springkussen Bouncy Box Flamingo

De afmetingen zijn : 4,0 x 4,5 x 3,4 MeterDit springkussen is niet overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

84,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Bouncy Box Flamingo

Een moment geduld...

Springkussen Jumpy Jungle

De afmetingen zijn : 3 x 4 x 3,4 MeterDit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan.

1 dag

84,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Jumpy Jungle

Een moment geduld...

Springkussen Splashy clownvis met zwembad

De afmetingen zijn : 5,3m x 4,4m x 3,3mDit springkussen is overdekt en heeft een glijbaan en een zwembad!Het springkussen is ook zonder zwembad te huur!

1 dag

124,99

Incl. BTW

In Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Springkussen Splashy clownvis met zwembad

Een moment geduld...

Klein springkussen huren - Springkussenverhuur de stuiterbal (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6301

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.